Сервизно обслужване

|Сервизно обслужване
Сервизно обслужване2018-10-16T13:48:31+00:00

Гаранционно обслужване в сервизен център на Second.Simtech.bg:

Всяка техника с гаранционна карта, издадена от Second.Simtech.bg, може бъде сервизирана в сервизният център на Second.Simtech.bg намиращ се на адрес: гр.Варна, ул. „Братя Бъкстон“ 30, вх.Д, като разходите по транспортирането на дефектиралата стока сe поделят между продавача и клиента. Стоките, задължително трябва да са придружени от „формуляр за връщане“ копие от фактура и оригинална гаранционна карта. След пристигането на продукта в сервизния център, той се диагностицира от сервизните специалисти и се извършват необходимите действия за отстраняване на дефекта. Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат:
– ремонт на продукта
– частична или цялостна замяна
– възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение.
Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е един календарен месец. След ремонта на продукта, той ще бъде изпратен обратно до адреса, посочен в заявката, по куриер или предаден лично на клиента в съответния сервизен център, според неговото желание. Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на продукта в сервиза, като този интервал се отчита от момента на постъпването в сервиза до привеждането му в изправно състояние и уведомяването на клиента, че може да получи обратно своята техника. При затруднения винаги можете да се свържете с нас по телефон e-mail или друг вид комуникация.
Second.Simtech.bg си запазва правото на отказ от гаранционно обслужване в следните случаи:
Относно преносими компютри, таблети, смартфони, телевизори, принтери, МФУ и др.
– Механични удари, в следствие на които е счупен екрана на устройството или друга част от него;
– Увреден външен вид, драскотини по капаците, вследствие механичен удар по корпуса;
– Залято с течност устройство;
– Повредени входно-изходни портове, скъсани кабели, вследствие механично усилие или неправилна употреба;
– Липсващи и повредени бутони на клавиатурата;
– Видими следи от изгаряне на входно-изходни портове вследствие на токов удар;
– Опит за ремонт от неоторизирани лица;
– Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

Относно компютърни компоненти:
– Повредени пасивни и активни елементи (кондензатори, транзистори, бобини и др.);
– Увреден външен вид;
– Повредено PCB (print circuit board);
– Механично повреден кристал (за процесори);
– Прекъснати и изгорели писти по платките;
– Повредени или липсващи куплунзи;
– Механични повреди по електронните компоненти;
– Изкривени или липсващи пинове;
– Опит за ремонт от неоторизирани лица;
– Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);